خراب شدن خانه موقع چیدمان آن - شبکه‌ما

2 نفر اقدام به ساخت خانه با قطعات پازل کرده بودند که سرانجام به دلیل سنگینی آن سقوط می کنه و زحمات بچه هارو به...

خراب شدن خانه موقع چیدمان آن

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 نفر اقدام به ساخت خانه با قطعات پازل کرده بودند که سرانجام به دلیل سنگینی آن سقوط می کنه و زحمات بچه هارو به باد میده