شوخی با بچه منجر به گریه شد - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">شوخی با بچه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">وقتی بچه متوجه میشه رو پای یه آدم غریبه نشسته، تعجب می کنه و گریش می گیره.</span></p>

شوخی با بچه منجر به گریه شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

شوخی با بچه

وقتی بچه متوجه میشه رو پای یه آدم غریبه نشسته، تعجب می کنه و گریش می گیره.