شبکه‌ما - دانلود فیلم - اورژانس یزد زیر ذره ببین

<p>گزارش بررسی مشکلات مردم و پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد نسبت به پایگاه های اورژانس موجود در استان یزد</p>

اورژانس یزد زیر ذره ببین

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش بررسی مشکلات مردم و پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد نسبت به پایگاه های اورژانس موجود در استان یزد