مستند داروهای مرگبار سوغات فرانسوی - شبکه‌ما

مستند "داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی" به بررسی پرونده فرآورده های خونی که فرانسه در دهه هشتاد میلادی به ایران فروخته بود می پردازد.

مستند داروهای مرگبار سوغات فرانسوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستند "داروی مرگبار؛ سوغات فرانسوی" به بررسی پرونده فرآورده های خونی که فرانسه در دهه هشتاد میلادی به ایران فروخته بود می پردازد. قربانیان این فرآوردهای خونی آلوده به ویروس ایدز، حدود 250 نفر از هم وطنان ایرانی بودند که اکثراً از بیماری هموفیلی رنج می بردند.

فرانسه هرگز از ایران به خاطر فروختن داروهای آلوده معذرت خواهی نکرد و حاضر به پرداخت غرامت نشد. متهم اصلی این پرونده لوران فابیوس، وزیر فعلی امور خارجه است که در زمان آن رسوایی نخست وزیر فرانسه بود. در این مستند با خانواده قربانیان این ماجرا و وکیل پرونده مصاحبه می شود.

این مستند 26 دقیقه ای را می توانید 17 اسفند یکشنبه ساعت 22 و  20 اسفند چهارشنبه ساعت 20 از شبکه مستند به تماشا بنشینید.