سوتی های خبرنگاران و مردم - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">سوتی های خبرنگاران و مردم</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">به عنوان مثال در انتهای این کلیپِ خبری، خبرنگار خانمی از مادری که تازه زایمان کرده سؤال می پرسه شما فرزندتونو...

سوتی های خبرنگاران و مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

سوتی های خبرنگاران و مردم

به عنوان مثال در انتهای این کلیپِ خبری، خبرنگار خانمی از مادری که تازه زایمان کرده سؤال می پرسه شما فرزندتونو با شیر خودتون تغذیه می کنید یا شیر مادر؟

برچسب ها: