تبلیغ جالب شرکت Nivea در فرودگاه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000CD;">تبلیغ جالب شرکت Nivea در فرودگاه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">با چاپ عکس مردم در روزنامه و به عنوان متهم معرفیش می کنند و حتی با پخش خبر...

تبلیغ جالب شرکت Nivea در فرودگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبلیغ جالب شرکت Nivea در فرودگاه

با چاپ عکس مردم در روزنامه و به عنوان متهم معرفیش می کنند و حتی با پخش خبر تلویزیونی در همین رابطه، مأمور ها اونو دستگیر می کنند

و در آخر محصولات Nivea رو بهش نشون میدهند.