قاپیدنِ غذای بچه توسط سگ - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(0,0,255);line-height:1.6em;">بچه ای قصد خوردن غذا داشت تا اینکه یه سگ در کنارش نشسته بود سریع از دستش قاپید و خورد</span></p>

قاپیدنِ غذای بچه توسط سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

بچه ای قصد خوردن غذا داشت تا اینکه یه سگ در کنارش نشسته بود سریع از دستش قاپید و خورد