ماشین برقی در نقش چوپانِ گلۀ گاو - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">استفاده از ماشین برقی بجای چوپان برای هدایت گلۀ گاو</span></p>

ماشین برقی در نقش چوپانِ گلۀ گاو

دسته بندی ها:
توضیحات:

استفاده از ماشین برقی بجای چوپان برای هدایت گلۀ گاو

برچسب ها: