چشتون دراد:)) - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(83,83,83);">من دوتا اتفاق بد برام افتاد یدونش اینه که وقتی زنرو دیدم یبوست گرفتم دومیشم اینه که در حینی که یبس بودم انقدر خندیدم...

چشتون دراد:))

دسته بندی ها:
توضیحات:

من دوتا اتفاق بد برام افتاد یدونش اینه که وقتی زنرو دیدم یبوست گرفتم دومیشم اینه که در حینی که یبس بودم انقدر خندیدم که کونم پاره :0