برخورد موتورسیکلت با 4 وسیلۀ نقلیه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">عدم تعادل موتورسیکلت منجر به برخورد با 3 وسیلۀ نقلیه در خیابان شد.</span></p>

برخورد موتورسیکلت با 4 وسیلۀ نقلیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

عدم تعادل موتورسیکلت منجر به برخورد با 3 وسیلۀ نقلیه در خیابان شد.