بازیِ نون بیار کباب ببر، به دعوا ختم شد - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">بازی نون بیار کباب ببر، آخرش به دلیل بی جنبه بودن اون مرد که نتونست بازی رو ادامه بده به خشونت ختم شد</span></p>

بازیِ نون بیار کباب ببر، به دعوا ختم شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

بازی نون بیار کباب ببر، آخرش به دلیل بی جنبه بودن اون مرد که نتونست بازی رو ادامه بده به خشونت ختم شد