خراب کردن غیر اصولی دیوار - شبکه‌ما

خراب کردن غیر اصولی دیوار با پُتک منجر به ریزش ناگهانی اون شد هرچند این روشُ به منظور تسریع در ریزش دیوار بکار بردند.

خراب کردن غیر اصولی دیوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

خراب کردن غیر اصولی دیوار با پُتک منجر به ریزش ناگهانی اون شد

هرچند این روشُ به منظور تسریع در ریزش دیوار بکار بردند.