سرباز های رهبر با صدای حامد زمانی - شبکه‌ما

<p>سربازهای رهبر، موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک... عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خاک..</p>

سرباز های رهبر با صدای حامد زمانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سربازهای رهبر، موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک... عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خاک..