نجاتِ سگ از تلف شدن در گرما - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">2 تا دختر درحال عبور بودند که با دیدن یه سگ داخل ماشینی که از شدت گرما درحال تلف شدن بود نجات دادند</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">پس...

نجاتِ سگ از تلف شدن در گرما

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 تا دختر درحال عبور بودند که با دیدن یه سگ داخل ماشینی که از شدت گرما درحال تلف شدن بود نجات دادند

پس ازمطمئن شدن از قفل بودن دربِ ماشین، با شکستن شیشه سگ رو بیرون آوردند و بهش آب دادند.

برچسب ها: