موزیک ویدئو سامی یوسف|عشق جاویدان - شبکه‌ما

بی تو خسته، بیتو دل بشکسته ای عشق جاویدان بی تو من سرگردان، هرکجا هستی من هستم، تنها به تو دل بستم  هرکجا هستی من هستم،...

موزیک ویدئو سامی یوسف|عشق جاویدان

دسته بندی ها:
توضیحات:

بی تو خسته، بیتو دل بشکسته ای عشق جاویدان بی تو من سرگردان، هرکجا هستی من هستم، تنها به تو دل بستم 

هرکجا هستی من هستم، من هستم، تنها به تو دل بستم، هرکجا باشی آنجایم، ای همه خواب و رؤیایم 

هرکجا که باشی آیم تا بینمت، بر قلب من هستی، محتاجم برعشقت، در هر لبخند پاک آهی که تو سینه هاست بر ذرات هستی آثار تو پیداست

هرکجا که باشی خواهم آید سویت، بر قلب من هستی محتاجم بر عشقت ...