کمک دلفین به سگ برای رسیدن به کِشتی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">سگی در وسط دریا از کشتی پایین افتاده بود که برای رسوندن خودش به کشتی مجبور به شناکردن شد</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">در این موقع یه دلفین...

کمک دلفین به سگ برای رسیدن به کِشتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگی در وسط دریا از کشتی پایین افتاده بود که برای رسوندن خودش به کشتی مجبور به شناکردن شد

در این موقع یه دلفین با دیدن این صحنه به سگ کمک کرد تا سریعتر به کشتی برسه.