پرتاب گِل به سوی مردم توسط فیل - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">یک فیل با خرطوم خود مقداری </span><span style="color:#800000;">گِل</span><span style="color:#0000FF;"> از کف پای خود جمع می کنه و به سوی مردم پرتاب می کنه.</span></p>

پرتاب گِل به سوی مردم توسط فیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک فیل با خرطوم خود مقداری گِل از کف پای خود جمع می کنه و به سوی مردم پرتاب می کنه.