مترجمِ مستعد سرمربی تیم مس - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">از مربی تیم مس پرسیدند: نظرتون در مورد نتیجۀ مساوی در انزلی بدست اومد چیه؟ ولی مترجم ازخودش جواب های مختلف جور کرد!</span></p>

مترجمِ مستعد سرمربی تیم مس

دسته بندی ها:
توضیحات:

از مربی تیم مس پرسیدند: نظرتون در مورد نتیجۀ مساوی در انزلی بدست اومد چیه؟ ولی مترجم ازخودش جواب های مختلف جور کرد!