غرق شدن قایق در رودخانه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">قایق کوچکی به دلیل عدم رعایط نکات فنی موقع ساخت آن، موقع انداختن به رودخانه غرق شد</span></p>

غرق شدن قایق در رودخانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

قایق کوچکی به دلیل عدم رعایط نکات فنی موقع ساخت آن، موقع انداختن به رودخانه غرق شد