سقوط هواپیما به دریا درحضور مردم - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">به دلیل نقص فنی یه هواپیما، خلبان مجبور به پریدن با چتر نجات شد و هواپیما هم در حضور مردم که توی دریا مشغول...

سقوط هواپیما به دریا درحضور مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل نقص فنی یه هواپیما، خلبان مجبور به پریدن با چتر نجات شد و هواپیما هم در حضور مردم که توی دریا مشغول بازی بودند سقوط می کنه.