نظافت استودیو خبر موقع ضبط گزارش - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">کارگر خدماتی موقع نظافت استودیو متوجه ضبط خبر نبود تا اینکه وقتی متوجه شد بلافاصله از آنجا دور شد.</span></p>

نظافت استودیو خبر موقع ضبط گزارش

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارگر خدماتی موقع نظافت استودیو متوجه ضبط خبر نبود تا اینکه وقتی متوجه شد بلافاصله از آنجا دور شد.

برچسب ها: