اذیت کردن گربه-برخوردصاعقه به هواپیما - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(0,0,255);">1- اذیت کردن گربه ای که در کنار استخر مشغول آب خوردن بود</span></p> <p><span style="color:rgb(0,0,255);">2- اصابت صاعقه به هواپیما</span></p> <p><span style="color:rgb(0,0,255);">3- پنالتی زیبا و پشتک زدن...

اذیت کردن گربه-برخوردصاعقه به هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- اذیت کردن گربه ای که در کنار استخر مشغول آب خوردن بود

2- اصابت صاعقه به هواپیما

3- پنالتی زیبا و پشتک زدن فوتبالیست