شبکه‌ما - دانلود فیلم - یخ زدن آب جوش در سرمای 40- درجه

<p><span style="color:#0000FF;">یخ زدن آب جوش در سرمای 40- درجه</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">با ریختن آب جوش توی لیوان بلافاصله وقتی رو هوا ریخته میشه به دلیل برودت دما...

یخ زدن آب جوش در سرمای 40- درجه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یخ زدن آب جوش در سرمای 40- درجه

با ریختن آب جوش توی لیوان بلافاصله وقتی رو هوا ریخته میشه به دلیل برودت دما یخ میزنه