پرتاب شدن با وزنه و سقوط با چتر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">پرتاب شدن با وزنه ای سنگین که توسط جرثقیل به روی تخته ای می افته و یه نفر پرتاب میشه و با چتر پایین...

پرتاب شدن با وزنه و سقوط با چتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرتاب شدن با وزنه ای سنگین که توسط جرثقیل به روی تخته ای می افته و یه نفر پرتاب میشه و با چتر پایین میاد