اذیت کردن با دمیدنِ یه وسیلۀ بادی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">موقع دمیدن یه وسیلۀ بادی، ناگهان مقدار زیادی آرد ازش خارج میشه و صورت و بدن اون شخص رو آردی می کنه.</span></p>

اذیت کردن با دمیدنِ یه وسیلۀ بادی

دسته بندی ها:
توضیحات:

موقع دمیدن یه وسیلۀ بادی، ناگهان مقدار زیادی آرد ازش خارج میشه و صورت و بدن اون شخص رو آردی می کنه.

برچسب ها: