اذیت کردن با دمیدنِ یه وسیلۀ بادی - شبکه‌ما

موقع دمیدن یه وسیلۀ بادی، ناگهان مقدار زیادی آرد ازش خارج میشه و صورت و بدن اون شخص رو آردی می کنه.

اذیت کردن با دمیدنِ یه وسیلۀ بادی

دسته بندی ها:
توضیحات:

موقع دمیدن یه وسیلۀ بادی، ناگهان مقدار زیادی آرد ازش خارج میشه و صورت و بدن اون شخص رو آردی می کنه.

برچسب ها: