سگِ گله و حساب بردن گاوها از اون - شبکه‌ما

گاو ها ابتدا از سگ حساب می بردن ولی درآخر حرف شنوی نداشتند که این منجر به ترسیدن سگ شد

سگِ گله و حساب بردن گاوها از اون

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاو ها ابتدا از سگ حساب می بردن ولی درآخر حرف شنوی نداشتند که این منجر به ترسیدن سگ شد