شبکه‌ما - دانلود فیلم - سگِ گله و حساب بردن گاوها از اون

<p><span style="color:#0000FF;">گاو ها ابتدا از سگ حساب می بردن ولی درآخر حرف شنوی نداشتند که این منجر به ترسیدن سگ شد</span></p>

سگِ گله و حساب بردن گاوها از اون

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاو ها ابتدا از سگ حساب می بردن ولی درآخر حرف شنوی نداشتند که این منجر به ترسیدن سگ شد