پایین آمدن از تپه و ریزش آوار - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- پایین آمدن از تپه و ریزش آوار</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- افتادن از روی چهارپایه و خراب شدن گچبری ساختمان</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">3- افتادن چوب و تخته هنگام...

پایین آمدن از تپه و ریزش آوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- پایین آمدن از تپه و ریزش آوار

2- افتادن از روی چهارپایه و خراب شدن گچبری ساختمان

3- افتادن چوب و تخته هنگام تعیض لوله فاضلاب

4- پرش ناموفق با چتر

5- افتادن از روی نردبان

6- ...