پریدن از روی پراید درحال حرکت - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1-  پرتاب لاستیک با خمپاره</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- پریدن از روی پراید درحال حرکت و تصادف کامیون با آن</span></p>

پریدن از روی پراید درحال حرکت

دسته بندی ها:
توضیحات:

1-  پرتاب لاستیک با خمپاره

2- پریدن از روی پراید درحال حرکت و تصادف کامیون با آن