افتادن از رو موتور در مسابقه - شبکه‌ما

1- دستی کشیدن با ماشین و برخورد به کنارِ زمین 2- خیره شدن گربه به ملافه روی تخت 3- افتادن دوچرخه سواران 4- ناکام موندن موتورسوار در ابتدای مسابقه 5-...

افتادن از رو موتور در مسابقه

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- دستی کشیدن با ماشین و برخورد به کنارِ زمین

2- خیره شدن گربه به ملافه روی تخت

3- افتادن دوچرخه سواران

4- ناکام موندن موتورسوار در ابتدای مسابقه

5- اذیت کردن با پا دربین 2 دربِ فلزی