افتادن از رو موتور در مسابقه - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- دستی کشیدن با ماشین و برخورد به کنارِ زمین</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- خیره شدن گربه به ملافه روی تخت</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">3- افتادن دوچرخه سواران</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">4- ناکام موندن...

افتادن از رو موتور در مسابقه

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- دستی کشیدن با ماشین و برخورد به کنارِ زمین

2- خیره شدن گربه به ملافه روی تخت

3- افتادن دوچرخه سواران

4- ناکام موندن موتورسوار در ابتدای مسابقه

5- اذیت کردن با پا دربین 2 دربِ فلزی