شبکه‌ما - دانلود فیلم - کشتار کوکا کولا

<p>کمپانی «کوکاکولا» با شعار تامین آسایش مردم متولد شد و اکنون پس از ۱۲۵ سال به بحران آب دامن می زند، در کشتار مردم فلسطین...

کشتار کوکا کولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمپانی «کوکاکولا» با شعار تامین آسایش مردم متولد شد و اکنون پس از ۱۲۵ سال به بحران آب دامن می زند، در کشتار مردم فلسطین با اسرائیل همکاری می کند، کارگران را در کلمبیا می کشد و در هند به کوکای قاتل معروف شده است.