ترسیدنِ تمساح از گربه وحشی - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">تمساحی کنار برکه بود که گربه ای به او نزدیک شده ولی از ترس اینکه گربه بهش حمله کنه، فرار می کنه.</span></p>

ترسیدنِ تمساح از گربه وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمساحی کنار برکه بود که گربه ای به او نزدیک شده ولی از ترس اینکه گربه بهش حمله کنه، فرار می کنه.