ورود اوباما به سوپرمارکت برای خرید - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- ورود اوباما (رئیس جمهور آمریکا) به سوپرمارکت همراه با 1 نفر محافظ جهت خرید اقلام مورد نیاز</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- اجرای آهنگ با ضربه زدن...

ورود اوباما به سوپرمارکت برای خرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- ورود اوباما (رئیس جمهور آمریکا) به سوپرمارکت همراه با 1 نفر محافظ جهت خرید اقلام مورد نیاز

2- اجرای آهنگ با ضربه زدن به دندان