برخورد موج دریا به چندین نفر - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- برخورد موج دریا به چندین نفر</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- افتادن دختربچه موقع بازی عروسکی</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">3- عدم توانایی در پرتاب کردن کیسۀ پسماندها به سطل زباله به دلیل...

برخورد موج دریا به چندین نفر

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- برخورد موج دریا به چندین نفر

2- افتادن دختربچه موقع بازی عروسکی

3- عدم توانایی در پرتاب کردن کیسۀ پسماندها به سطل زباله به دلیل بلندی طول سطل