لغزنده بودن جاده و خطر تصادف - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">1- لغزنده بودن جاده رفع خطر از لحظه تصادف ماشین با فردی که درحال بستنِ زنجیر چرخ کنار جاده بود</span></p> <p><span style="color:#0000FF;">2- ترکیدن فشفشه ها...

لغزنده بودن جاده و خطر تصادف

دسته بندی ها:
توضیحات:

1- لغزنده بودن جاده رفع خطر از لحظه تصادف ماشین با فردی که درحال بستنِ زنجیر چرخ کنار جاده بود

2- ترکیدن فشفشه ها درون کوله پشتی