فرود هواپیما با 1 بال - شبکه‌ما

<p><span style="color:#0000FF;">هواپیمایی که در مانور 1 بال آن شکست، خلبان با مهارت خود توانست فرود بیاد</span></p>

فرود هواپیما با 1 بال

دسته بندی ها:
توضیحات:

هواپیمایی که در مانور 1 بال آن شکست، خلبان با مهارت خود توانست فرود بیاد