تخریب کوه در استان گلستان - شبکه‌ما

علی رغم دستور مدیر کل محیط زیست گلستان مبنی بر عدم برداشت از نیلکوه برای فعالیت در کارخانه سیمان پیوند گالیکش، این کارخانه در روز...

تخریب کوه در استان گلستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

علی رغم دستور مدیر کل محیط زیست گلستان مبنی بر عدم برداشت از نیلکوه برای فعالیت در کارخانه سیمان پیوند گالیکش، این کارخانه در روز ۱۴ فروردین اقدام به برداشت از این کوه نمود. شما عزیزان هم وطن می توانید برای حمایت از آیندگان این اقدام را محکوم نمایید.