نامه سردار سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا - شبکه‌ما

در پی نامه اوباما به رهبر انقلاب نامه ای از سردار سلیمانی برای وزیر دفاع آمریکا ارسال گردید......

نامه سردار سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پی نامه اوباما به رهبر انقلاب نامه ای از سردار سلیمانی برای وزیر دفاع آمریکا ارسال گردید......