وقتی کاراته باز کم میاره خخخخ - شبکه‌ما

<p>این یه کاراته باز هستش وقتی نمیتوه حریفش رو شکست بده نمیدونم چک میزنه بهش چیکارش میکنه که پخش زمین میشه خخخخخخخ</p>

وقتی کاراته باز کم میاره خخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این یه کاراته باز هستش وقتی نمیتوه حریفش رو شکست بده نمیدونم چک میزنه بهش چیکارش میکنه که پخش زمین میشه خخخخخخخ