نماز خوندن از دو طرف خخخخ - شبکه‌ما

<p>یارو از دوطرف نماز میخوانه</p> <p>البته خیلی کارش اشتباه نباید دیگکه با نماز شوخی کردااا</p>

نماز خوندن از دو طرف خخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

یارو از دوطرف نماز میخوانه

البته خیلی کارش اشتباه نباید دیگکه با نماز شوخی کردااا