نماز خوندن از دو طرف خخخخ - شبکه‌ما

یارو از دوطرف نماز میخوانه البته خیلی کارش اشتباه نباید دیگکه با نماز شوخی کردااا

نماز خوندن از دو طرف خخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

یارو از دوطرف نماز میخوانه

البته خیلی کارش اشتباه نباید دیگکه با نماز شوخی کردااا