گردن زدن 4 داعشی به دست خود داعشی ها - شبکه‌ما

<p>گروه تروریستی داعش امروز مورخ ۴/۷/۲۰۱۵ چهار عضو خود را به اتهام دزدی و فساد به طرز مشکوکی در نینوا گردن زد.</p> <p> </p>

گردن زدن 4 داعشی به دست خود داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروه تروریستی داعش امروز مورخ ۴/۷/۲۰۱۵ چهار عضو خود را به اتهام دزدی و فساد به طرز مشکوکی در نینوا گردن زد.