ما که نفهمیدیم چی شد...شما اگه فهمیدی کامنت بزار - شبکه‌ما

<p>من منظورش رو نمیفهمم شما فهمیدین؟؟؟؟؟</p>

ما که نفهمیدیم چی شد...شما اگه فهمیدی کامنت بزار

دسته بندی ها:
توضیحات:

من منظورش رو نمیفهمم شما فهمیدین؟؟؟؟؟