تو حاضری واسه عشقمون چیکار کنی؟؟؟؟ مسخرشو نیگا کنین خخخخخخخ - شبکه‌ما

<p>اون دو تا دخترا بودن اومدم کلیپ بگیرن ... تصادف کردن</p> <p>حالا پسرا های همیشه در صحنه اومدن سری جدیدشو ساختن</p>

تو حاضری واسه عشقمون چیکار کنی؟؟؟؟ مسخرشو نیگا کنین خخخخخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

اون دو تا دخترا بودن اومدم کلیپ بگیرن ... تصادف کردن

حالا پسرا های همیشه در صحنه اومدن سری جدیدشو ساختن