شبکه‌ما - دانلود فیلم - دندان های تیز برای آسیاب کردن خودرو!

<p> این آسیاب خودرو قادر است یک خودرو سواری و یا چند موتور کامل خودرو را به صورت یکجا ببلعد و به صورت خرد شده تحویل...

دندان های تیز برای آسیاب کردن خودرو!

دسته بندی ها:
توضیحات:

 این آسیاب خودرو قادر است یک خودرو سواری و یا چند موتور کامل خودرو را به صورت یکجا ببلعد و به صورت خرد شده تحویل دهد.