ربات جنگجو نادکاپ شریف - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(83,83,83);">مقام ۹کشور در مسابقات نادکاپ صنعتی شریف،جهت اطلاع از سوابق و عکس بیشتر و ....وایبر ۰۹۱۴۶۹۶۸۴۷۵ فروش با رسید معتبر. با وزن ۴.۲kg.با سایز۴۰*۴۰</span></p>

ربات جنگجو نادکاپ شریف

دسته بندی ها:
توضیحات:

مقام ۹کشور در مسابقات نادکاپ صنعتی شریف،جهت اطلاع از سوابق و عکس بیشتر و ....وایبر ۰۹۱۴۶۹۶۸۴۷۵ فروش با رسید معتبر. با وزن ۴.۲kg.با سایز۴۰*۴۰