کلیپ معرفی فیلم The Following - شبکه‌ما

<p><span style="color:rgb(83,83,83);">تعقیب،سریالی درژانرجنایی،درام باامتیاز۷.۵از۱۰درimdbاست.سریال در مورد یک کاراگاه FBI است که به جنگ یه قاتل سریالی باهوش میرود.

کلیپ معرفی فیلم The Following

دسته بندی ها:
توضیحات:

تعقیب،سریالی درژانرجنایی،درام باامتیاز۷.۵از۱۰درimdbاست.سریال در مورد یک کاراگاه FBI است که به جنگ یه قاتل سریالی باهوش میرود. سریال حول محور این دو کاراکتر میگردد و این قاتل سریالی به نام جو کارول که نقشش را جیمز پوروفی ایفا میکند در صدد است تا به وسیله هوش و دستگاه هایی که در اختیار دارد به جمع آوری بیش از ۳۰۰ قاتل سریالی درکنار یکدیگر است تا به ارتباط به یکدیگر بپردازند.