کلیپ معرفی فیلم Rome - شبکه‌ما

رم،سریالی درژانر اکشن،درام،تاریخی باامتیاز۸.۹ از۱۰درimdbاست.سریال رم به صورت تمام و کمال نمایانگر طریقه و نحوه زندگی مردم آندوره از تاریخ سرزمین روم باستان است .

کلیپ معرفی فیلم Rome

دسته بندی ها:
توضیحات:

رم،سریالی درژانر اکشن،درام،تاریخی باامتیاز۸.۹ از۱۰درimdbاست.سریال رم به صورت تمام و کمال نمایانگر طریقه و نحوه زندگی مردم آندوره از تاریخ سرزمین روم باستان است . نبرد ها ، جنگ های سردار بزرگ جولیوس سزار و به قدرت رسیدن او ، کشته شدن نا جوانمردانه او در مجلس رم (مجلس سنا ) ، نبرد میان سرداران او و… همه در این سریال زیبا به تصویر کشیده می شود .