کنترل دیگران - شبکه‌ما

با سلام برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این کلیپ ها لذت ببرید.

کنترل دیگران

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این کلیپ ها لذت ببرید.

در این کلیپ شما صحبت های یک محقق در مورد شگفتی های مغز را خواهید دید.

او به پیشرفته بودن و کامل بودن مغز اشاره می کند و در این باره صحبت می کند.

سپس از حضار می خواهد تا داوطلبی پیدا شود تا آزمایشی را روی او انجام دهد او به وسیله کیت بازوی داوطب را به دستگاهی متصل می کند که حرکات مچ دست داوطلب را به صورت خطوطی ثبت می کند.

سپس از حضار می خواهد تا فردی دیگر نیز داوطلب شود .

داوطلب دوم نیز به روی صحنه می آید و او توضیح می دهد که چگونه مغز داوطلب اول دستور حرکت به مچ دست داوطلب دوم را در این آزمایش خواهد داد.

او به داوطلب دوم نیز کیت هایی وصل می کند و سپس با فیش کیت های داوطلب ها را به دستگاهی که روی میز دارد وصل می کند.

سپس به داوطلب اول می گوید که مچ دستش را حرکت دهد همزمان با حرکت مچ دست داوطلب اول ،مچ دست داوطلب دوم نیز حرکت می کند .

در واقع داوطلب اول کنترل مچ داوطلب دوم را در اختیار می گیرد.