دوربین مخفی پرستار - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی پرستار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی پرستار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی پرستار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما پرستاری را می بیند که در حال خون گرفتن از فردی می باشد.

فردی که در حال خون دادن است از عوامل دوربین مخفی است و شما می بیند که بعد از چند لحظه از قسمتی که سرنگ به دست  اهدا کننده وصل شده است خونریزی ایجاد می شود.

سپس فرد اهدا کننده با عصبانیت از آنجا خارج می شود.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم .پرستار از افرادی که داوطلب هستند می خواهد تا دقایقی از بیمار خون بگیرند تا او باز گردد.

افراد قبول کرده و مشغول گرفتن خون می شوند پرستار به انها نشان می دهد که باید کیسه خون را تکان بدهند آن ها نیز همین کار را نجام می دهند.

بعد از مدتی دست فرد شروع به خونریزی می کند و اهدا کننده عصبانی شده و آنجا را ترک می کند.

واکنش های افراد به این اتفاق بسیار جالب و دیدنی است عکس العمل ها باعث ایجاد لحظه های شاد می شود