اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
Jokerr1,000 تومان1396/12/23
ayoob19932,000 تومان1396/12/23
farahnaaz25,000 تومان1396/12/23
abjad10,000 تومان1396/12/23
mohamad00913,000 تومان1396/12/23
ali_112,000 تومان1396/12/23
ali_11025,000 تومان1396/12/23
sajo20610,000 تومان1396/12/23
ahmad7321,000 تومان1396/12/23
Clipshad10,000 تومان1396/12/23
man7112,000 تومان1396/12/23
asemun11,000 تومان1396/12/23
sam75,000 تومان1396/12/16
atefeh13951,000 تومان1396/12/16
mrhatami10,000 تومان1396/12/16
golchin11,000 تومان1396/12/16
masoud7311,000 تومان1396/12/16
yasfans11,000 تومان1396/12/16
DLYAM49,000 تومان1396/12/12
sefidbarfishop17,000 تومان1396/12/08
reza0051,000 تومان1396/12/08
takm701,000 تومان1396/12/05
nassim943,000 تومان1396/12/05
Jokerr1,000 تومان1396/12/05
SORAN5,000 تومان1396/12/05
irani221,000 تومان1396/12/05
ebrahimru10,000 تومان1396/12/01
marjane11,000 تومان1396/12/01
khandevaneh3,000 تومان1396/12/01
irani222,000 تومان1396/12/01
amir_taran181,000 تومان1396/12/01
Jokerr1,000 تومان1396/12/01
khafantube13,000 تومان1396/12/01
yamahdi25,000 تومان1396/12/01
navidru17,000 تومان1396/11/28
_lvlajid_10,000 تومان1396/11/28
pouya201630,000 تومان1396/11/28
Hobab136838,000 تومان1396/11/28
ayoob19932,000 تومان1396/11/28
memar2068,000 تومان1396/11/28
klipestan11,000 تومان1396/11/28
meHDISHow26,000 تومان1396/11/28
tvkade13,000 تومان1396/11/28
mostafajon11,000 تومان1396/11/28
mghanatabady11,000 تومان1396/11/28
varzeshiha20,000 تومان1396/11/28
golchin14,000 تومان1396/11/28
irani2220,000 تومان1396/11/28
mehran013210,000 تومان1396/11/24
YTD5,000 تومان1396/11/24
fatemeh786,000 تومان1396/11/24
dlkaraj5,000 تومان1396/11/24
Jokerr1,000 تومان1396/11/24
molkaneh2,000 تومان1396/11/24
yus9,000 تومان1396/11/24
rigipanah5,000 تومان1396/11/24
meisamrzy15,000 تومان1396/11/10
cowen10,000 تومان1396/11/10
navidru10,000 تومان1396/11/10
sasymankan35,000 تومان1396/11/10
ted50,000 تومان1396/11/07
yazduniversity.com2,000 تومان1396/11/07
mohmaaa313,000 تومان1396/11/07
varzeshiha45,000 تومان1396/11/07
mrhatami18,000 تومان1396/10/30
topdownload11,000 تومان1396/10/30
siyamakyab1,000 تومان1396/10/30
tahadastoom4,000 تومان1396/10/30
Jokerr1,000 تومان1396/10/30
mohammadi01401,000 تومان1396/10/30
khasragh4,000 تومان1396/10/30
SORAN4,000 تومان1396/10/30
saeedahmadi1,000 تومان1396/10/30
cowen74,000 تومان1396/10/30
pele0020,000 تومان1396/10/30
Zahra_kh4,000 تومان1396/10/21
hesam.beheshti@gmail.com8,000 تومان1396/10/21
nemesis7,000 تومان1396/10/21
AMIR37561,000 تومان1396/10/21
tamashakhoonee1,000 تومان1396/10/21
jjavad246,000 تومان1396/10/15
mbes21,000 تومان1396/10/05
bloofun11,000 تومان1396/10/05
varzeshiha44,000 تومان1396/10/05
khafantube11,000 تومان1396/10/05
aliclip42,000 تومان1396/10/05
farahnaaz17,000 تومان1396/10/05
cowen157,000 تومان1396/10/05
Jokerr1,000 تومان1396/10/05
rezazakeriii1,000 تومان1396/10/05
aliayal9,000 تومان1396/10/05
tahmaseb1,000 تومان1396/10/05
Sector1,000 تومان1396/10/05
melikamirzaie2,000 تومان1396/10/05
ayoob19931,000 تومان1396/10/05
varzeshiha80,000 تومان1396/09/21
abanes10,000 تومان1396/09/21
irani2213,000 تومان1396/09/21
Salman_m2h22,000 تومان1396/09/21
amirrzar40,000 تومان1396/09/21