اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
Moein_zzz10,000 تومان1398/07/25
mostafa_behyadi2,000 تومان1398/07/25
webfilm2,000 تومان1398/07/25
farahnaaz14,000 تومان1398/07/25
mehdi12310,000 تومان1398/07/25
sasymankan11,000 تومان1398/07/25
elnaznasiri20,000 تومان1398/07/25
masterlanguage12,000 تومان1398/07/25
danakadeh14,000 تومان1398/07/25
ebi11117,000 تومان1398/07/25
navidru20,000 تومان1398/07/25
yamahdi20,000 تومان1398/07/25
simoorgh23,000 تومان1398/07/25
meHDISHow11,000 تومان1398/07/25
hafezpj14,000 تومان1398/07/25
TurkishLovers55,000 تومان1398/07/25
radd2,000 تومان1398/07/25
behnam14096,000 تومان1398/07/25
Koshti13,000 تومان1398/07/23
amirimedia1,000 تومان1398/07/23
_lvlajid_11,000 تومان1398/07/23
jjjavadi30,000 تومان1398/07/23
kourosh9210,000 تومان1398/07/23
melikamirzaie13,000 تومان1398/07/23
tvkade30,000 تومان1398/07/23
golchin18,000 تومان1398/07/23
behzad202048,000 تومان1398/07/23
hediyeh8421,000 تومان1398/07/23
ildrmvolkan1350,000 تومان1398/07/23
minatehrani14,000 تومان1398/07/13
mostafajon16,000 تومان1398/07/13
vali9510,000 تومان1398/07/13
montazeri115,000 تومان1398/07/13
mahmoodtabar6,000 تومان1398/07/13
yeki100,000 تومان1398/07/13
khafantube50,000 تومان1398/07/13
mghanatabady12,000 تومان1398/07/13
amir_taran181,000 تومان1398/07/13
siyamakyab2,000 تومان1398/07/13
hanifi722,000 تومان1398/07/13
roohi10,000 تومان1398/07/13
bloofun7,000 تومان1398/07/13
mrhatami23,000 تومان1398/07/13
okha1,000 تومان1398/07/13
klipestan20,000 تومان1398/07/13
shefagroup55,000 تومان1398/07/13
Golhamzeh1,000 تومان1398/07/13
zanaei4,000 تومان1398/07/13
tamashakhane7,000 تومان1398/07/13
sajjadazaz1,000 تومان1398/07/13
luciferalireza16,000 تومان1398/07/13
saeideh6993026,000 تومان1398/07/13
ebi11025,000 تومان1398/06/04
amir_taran181,000 تومان1398/06/04
elnaznasiri36,000 تومان1398/06/04
hafezpj25,000 تومان1398/06/04
mehdi12310,000 تومان1398/06/04
TurkishLovers17,000 تومان1398/06/04
golchin32,000 تومان1398/06/04
behzad2020107,000 تومان1398/06/04
Omid58305,000 تومان1398/06/04
Koshti2,000 تومان1398/06/04
androidkade111,000 تومان1398/06/04
ghomaii9421,000 تومان1398/06/04
amin69515,000 تومان1398/06/04
alisajedi50,000 تومان1398/06/04
memar2011,000 تومان1398/06/04
_lvlajid_21,000 تومان1398/06/04
meysama10,000 تومان1398/06/04
sasymankan20,000 تومان1398/06/04
topdownload12,000 تومان1398/06/04
mehdi6466,000 تومان1398/06/04
rezamar6712,000 تومان1398/06/04
abolfazl350211,000 تومان1398/06/04
bloofun17,000 تومان1398/06/04
yamahdi27,000 تومان1398/06/04
irani2210,000 تومان1398/06/04
tvkade18,000 تومان1398/06/04
navidru25,000 تومان1398/06/04
farahnaaz11,000 تومان1398/06/04
cor222,000 تومان1398/06/04
amirali9314,000 تومان1398/06/04
jjjavadi87,000 تومان1398/06/04
melikamirzaie15,000 تومان1398/06/04
sjh19,000 تومان1398/06/04
luciferalireza21,000 تومان1398/06/04
montazeri116,000 تومان1398/06/04
luciferalireza5111,000 تومان1398/06/04
davoodmemar2,000 تومان1398/05/27
art78,000 تومان1398/05/27
persianclip4,000 تومان1398/05/27
ahmad1713611,000 تومان1398/05/27
shoaib1,000 تومان1398/05/27
iran222,000 تومان1398/05/27
hosein34601,000 تومان1398/05/27
cowen20,000 تومان1398/05/27
shefagroup50,000 تومان1398/05/27
mrhatami14,000 تومان1398/05/27
khafantube22,000 تومان1398/05/27
maskh7510,000 تومان1398/05/27