اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
montazeri305,000 تومان1398/05/03
khafantube66,000 تومان1398/05/01
elnaznasiri10,000 تومان1398/05/01
Koshti2,000 تومان1398/05/01
behnam14092,000 تومان1398/05/01
abolfazl942,000 تومان1398/05/01
yazduniversity.com3,000 تومان1398/05/01
salar751,000 تومان1398/05/01
MAMADKILLER1,000 تومان1398/05/01
klipestan16,000 تومان1398/05/01
tvkade43,000 تومان1398/05/01
nemesis45,000 تومان1398/05/01
mehdi12310,000 تومان1398/05/01
masterlanguage11,000 تومان1398/05/01
mrhatami27,000 تومان1398/05/01
bakhtiar13,000 تومان1398/05/01
arya20m1,000 تومان1398/05/01
farahnaaz16,000 تومان1398/05/01
_lvlajid_13,000 تومان1398/05/01
fatemeh7811,000 تومان1398/05/01
ildrmvolkan1330,000 تومان1398/05/01
mahdimma14,000 تومان1398/04/23
TurkishLovers18,000 تومان1398/04/23
hafezpj20,000 تومان1398/04/23
luciferalireza12,000 تومان1398/04/23
broozvideo1,000 تومان1398/04/23
khodamimehrdad22,000 تومان1398/04/23
shefagroup56,000 تومان1398/04/23
persianclip12,000 تومان1398/04/23
khodami15,000 تومان1398/04/23
payri13,000 تومان1398/04/23
videoplus11,000 تومان1398/04/23
sjh10,000 تومان1398/04/23
massoudfarassati30,000 تومان1398/04/23
memar2013,000 تومان1398/04/23
mahdiyarza8,000 تومان1398/04/19
behnam14094,000 تومان1398/04/19
klip242,000 تومان1398/04/19
Iwazaru30,000 تومان1398/04/19
elnaznasiri3,000 تومان1398/04/19
reza27005,000 تومان1398/04/19
mghanatabady12,000 تومان1398/04/19
golchin23,000 تومان1398/04/19
aminb76,000 تومان1398/04/19
kourosh9212,000 تومان1398/04/19
meHDISHow11,000 تومان1398/04/19
topdownload10,000 تومان1398/04/19
azizan7295100,000 تومان1398/04/19
navidru16,000 تومان1398/04/19
klipestan13,000 تومان1398/04/19
khafantube30,000 تومان1398/04/19
bloofun67,000 تومان1398/04/19
sasymankan11,000 تومان1398/04/19
sargarmi_fun3,000 تومان1398/03/23
mostafajon13,000 تومان1398/03/23
Ghasem35792,000 تومان1398/03/23
yamahdi21,000 تومان1398/03/23
luciferalireza12,000 تومان1398/03/23
elnaznasiri1,000 تومان1398/03/23
cowen10,000 تومان1398/03/23
sjh10,000 تومان1398/03/23
_lvlajid_10,000 تومان1398/03/23
Mohammad137653,000 تومان1398/03/23
yashgin6010,000 تومان1398/03/23
ebi1119,000 تومان1398/03/23
Salman_m2h12,000 تومان1398/03/23
Hobab136853,000 تومان1398/03/23
asemun50,000 تومان1398/03/23
melikamirzaie11,000 تومان1398/03/23
mehdi12310,000 تومان1398/03/23
mrhatami10,000 تومان1398/03/23
navidkhatam11,000 تومان1398/03/23
yus40,000 تومان1398/03/23
Gallary15,000 تومان1398/03/23
golchin18,000 تومان1398/03/23
ghomaii9471,000 تومان1398/03/23
DLYAM15,000 تومان1398/03/23
shefagroup40,000 تومان1398/03/23
seman12335,000 تومان1398/03/13
khafantube12,000 تومان1398/03/13
meisamtalla1,000 تومان1398/03/13
elnaznasiri1,000 تومان1398/03/13
hosseinlm3,000 تومان1398/03/13
Naderkaviani2,000 تومان1398/03/13
montazeri85,000 تومان1398/03/13
hasan13811,000 تومان1398/02/23
elnaznasiri1,000 تومان1398/02/23
Nasim0925,000 تومان1398/02/23
yasfans27,000 تومان1398/02/23
ozil2011,000 تومان1398/02/23
amirali9310,000 تومان1398/02/23
masoud7340,000 تومان1398/02/23
irani2210,000 تومان1398/02/23
klipestan12,000 تومان1398/02/23
khafantube34,000 تومان1398/02/23
okha1,000 تومان1398/02/12
cowen11,000 تومان1398/02/12
parastouu40,000 تومان1398/02/12
fatemeh7845,000 تومان1398/02/12
hafezpj15,000 تومان1398/02/12