اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
abanes309,000 تومان1398/12/07
roohi24,000 تومان1398/11/23
shefagroup38,000 تومان1398/11/23
montazeri131,000 تومان1398/11/12
cowen10,000 تومان1398/10/27
irani223,000 تومان1398/10/27
ozil2010,000 تومان1398/10/27
topdownload12,000 تومان1398/10/27
hafezpj11,000 تومان1398/10/27
mehdi12314,000 تومان1398/10/27
amirali9313,000 تومان1398/10/27
mehrdadkhodami17,000 تومان1398/10/27
khodamimehrdad31,000 تومان1398/10/27
khodami20,000 تومان1398/10/27
payri18,000 تومان1398/10/27
735331610,000 تومان1398/10/27
ildrmvolkan1350,000 تومان1398/10/27
salamatt1,000 تومان1398/10/27
khafantube34,000 تومان1398/10/27
behzad202040,000 تومان1398/10/21
pele00112,000 تومان1398/10/21
yeki100,000 تومان1398/10/21
beauty12,000 تومان1398/10/08
hediyeh8412,000 تومان1398/10/08
A3develpoer20,000 تومان1398/10/08
_lvlajid_13,000 تومان1398/10/08
rtshop3,000 تومان1398/10/08
iran221,000 تومان1398/10/08
mspm11,000 تومان1398/10/08
golchin11,000 تومان1398/10/08
mrhatami40,000 تومان1398/10/08
djhosein64,000 تومان1398/10/08
ebi1115,000 تومان1398/10/08
klipestan12,000 تومان1398/10/08
farahnaaz10,000 تومان1398/10/08
nargesi2,000 تومان1398/10/08
TurkishLovers24,000 تومان1398/10/08
montazeri100,000 تومان1398/09/17
mohammad60100,000 تومان1398/09/17
salamatt4,000 تومان1398/09/10
melikamirzaie13,000 تومان1398/09/10
golchin39,000 تومان1398/09/10
hanifi722,000 تومان1398/09/10
Koshti11,000 تومان1398/09/10
yamahdi20,000 تومان1398/09/10
hafezpj12,000 تومان1398/09/10
shefagroup49,000 تومان1398/09/10
behnam14094,000 تومان1398/09/10
cowen11,000 تومان1398/09/10
zaban7121,000 تومان1398/09/10
dlkaraj14,000 تومان1398/09/10
luciferalireza18,000 تومان1398/09/10
seman12330,000 تومان1398/09/10
Deylam_music1,000 تومان1398/09/10
rayman_ak2,000 تومان1398/09/10
hediyeh8411,000 تومان1398/09/10
TurkishLovers50,000 تومان1398/09/10
mghanatabady11,000 تومان1398/08/25
marjane11,000 تومان1398/08/25
ali2419,000 تومان1398/08/25
amir_taran181,000 تومان1398/08/25
art72,000 تومان1398/08/25
AMIR37564,000 تومان1398/08/25
irani2210,000 تومان1398/08/25
behzadmaxx15,000 تومان1398/08/25
tvkade18,000 تومان1398/08/25
sjh10,000 تومان1398/08/25
navidkhatam11,000 تومان1398/08/25
_lvlajid_11,000 تومان1398/08/25
behzad202053,000 تومان1398/08/25
khafantube52,000 تومان1398/08/25
GreatOne128,000 تومان1398/08/25
montazeri143,000 تومان1398/08/18
topdownload11,000 تومان1398/08/13
bloofun6,000 تومان1398/08/13
salamatt5,000 تومان1398/08/13
chostochabok9,000 تومان1398/08/13
klipestan15,000 تومان1398/08/13
ahmad7328,000 تومان1398/08/13
oghab2020,000 تومان1398/08/13
sanazi11,000 تومان1398/08/13
cowen23,000 تومان1398/08/13
luciferalireza20,000 تومان1398/08/13
hediyeh8452,000 تومان1398/08/13
GreatOne34,000 تومان1398/08/08
hafezpj11,000 تومان1398/08/08
shefagroup75,000 تومان1398/08/08
Moein_zzz10,000 تومان1398/07/25
mostafa_behyadi2,000 تومان1398/07/25
webfilm2,000 تومان1398/07/25
farahnaaz14,000 تومان1398/07/25
mehdi12310,000 تومان1398/07/25
sasymankan11,000 تومان1398/07/25
elnaznasiri20,000 تومان1398/07/25
masterlanguage12,000 تومان1398/07/25
danakadeh14,000 تومان1398/07/25
ebi11117,000 تومان1398/07/25
navidru20,000 تومان1398/07/25
yamahdi20,000 تومان1398/07/25
simoorgh23,000 تومان1398/07/25