اثبات پرداختی‌ها

این آمار صرفاً فقط 100 واریزی اخیر سایت برای نمایش اثبات پرداختی‌های سایت شبکه‌ما می‌باشد و این سایت تا به امروز بیش از یکصد میلیون تومان به کاربران خود در قالب سیستم کسب درآمد واریزی داشته است.

کاربر مبلغ پرداختیتاریخ واریز
tvkade23,000 تومان1398/01/28
topdownload21,000 تومان1398/01/28
nwmk15,000 تومان1398/01/28
navidru8,000 تومان1398/01/28
amir_taran1814,000 تومان1398/01/28
sjh10,000 تومان1398/01/28
ildrmvolkan1320,000 تومان1398/01/28
abjad10,000 تومان1398/01/28
mrhatami10,000 تومان1398/01/28
shefagroup47,000 تومان1398/01/28
oghab2020,000 تومان1398/01/28
mghanatabady12,000 تومان1398/01/28
golchin16,000 تومان1398/01/28
alireza138001012,000 تومان1398/01/28
skuukzky2,000 تومان1398/01/28
radd6,000 تومان1398/01/28
shirin122,000 تومان1398/01/28
elnaznasiri6,000 تومان1398/01/28
behnam87,000 تومان1398/01/28
ahmad1713611,000 تومان1398/01/28
mehdi12310,000 تومان1398/01/28
klipestan11,000 تومان1398/01/28
khafantube34,000 تومان1398/01/28
montazeri18,000 تومان1398/01/28
tamashakhoonee5,000 تومان1398/01/06
melikamirzaie10,000 تومان1398/01/06
hafezpj15,000 تومان1398/01/06
_lvlajid_12,000 تومان1398/01/06
yamahdi10,000 تومان1398/01/06
cowen17,000 تومان1398/01/06
sanazi13,000 تومان1398/01/06
mostafajon11,000 تومان1398/01/06
rahafilm12,000 تومان1398/01/06
sasymankan15,000 تومان1398/01/06
mrhatami10,000 تومان1398/01/06
faramarz6117,000 تومان1398/01/06
sargarmi_fun4,000 تومان1398/01/06
arlvlan5,000 تومان1398/01/06
behrouzm198212,000 تومان1398/01/06
shefagroup34,000 تومان1398/01/06
nargesi1,000 تومان1398/01/06
montazeri11,000 تومان1398/01/06
salamatt11,000 تومان1398/01/06
minatehrani12,000 تومان1398/01/06
marjane15,000 تومان1398/01/06
golchin13,000 تومان1398/01/06
navidru7,000 تومان1398/01/06
Darya0Salar8,000 تومان1398/01/06
luciferalireza12,000 تومان1398/01/06
amin69595,000 تومان1398/01/06
klipestan15,000 تومان1398/01/06
khafantube40,000 تومان1398/01/06
man7116,000 تومان1398/01/06
elnaznasiri10,000 تومان1398/01/06
irmusic7,000 تومان1397/12/12
webmovie1,000 تومان1397/12/12
mrhatami26,000 تومان1397/12/12
ebi11120,000 تومان1397/12/12
melikamirzaie31,000 تومان1397/12/12
meisamrzy13,000 تومان1397/12/12
shefagroup54,000 تومان1397/12/12
mehdi12361,000 تومان1397/12/12
golchin24,000 تومان1397/12/12
_lvlajid_14,000 تومان1397/12/12
mehrdadkhodami11,000 تومان1397/12/12
khodamimehrdad33,000 تومان1397/12/12
khodami22,000 تومان1397/12/12
payri20,000 تومان1397/12/12
meHDISHow11,000 تومان1397/12/12
yamahdi42,000 تومان1397/12/03
irani2217,000 تومان1397/12/03
borazjan28,000 تومان1397/12/03
meysama21,000 تومان1397/12/03
montazeri11,000 تومان1397/12/03
navidru9,000 تومان1397/12/03
arta738,000 تومان1397/12/03
kosar77742,000 تومان1397/12/03
odysseus22,000 تومان1397/12/03
amirali9311,000 تومان1397/12/03
cor263,000 تومان1397/12/03
armanemani413,000 تومان1397/12/03
ahmad7321,000 تومان1397/12/03
asemun50,000 تومان1397/12/03
Hobab136880,000 تومان1397/12/03
danakadeh14,000 تومان1397/12/03
cowen13,000 تومان1397/12/03
khafantube25,000 تومان1397/12/03
golchin18,000 تومان1397/12/03
klipestan18,000 تومان1397/12/03
amirimedia1,000 تومان1397/12/03
shefagroup23,000 تومان1397/12/03
alexa102,000 تومان1397/12/03
tahmaseb1,000 تومان1397/12/03
bugatti20187,000 تومان1397/12/03
rockclimbing2,000 تومان1397/12/03
elnaznasiri5,000 تومان1397/12/03
luciferalireza12,000 تومان1397/12/03
jjjavadi50,000 تومان1397/12/03
mrhatami10,000 تومان1397/12/03
amir_taran1810,000 تومان1397/12/03