ویدئوهای برچسب: «رشته پزشکی عمومی»

  • توسط: Hamidi

    از هر کودکی که بپرسیم می خواهی چه کاری شوی می گوید دکتر ، پلیس یا خلبان. این آرزوی هر کودکی است که در سر می پروراند و تلاش می کند خود را یا صاحب قدرت کند یا پول. بسیاری از این کودکان وقتی بزرگ می شوند این آرزو ها را کم کم فراموش می کنند اما باز هم هستند کسانی که راه این آرزو ها را ادامه می دهند و سعی می کنند تا به آن جامه عمل بپوشانند. پزشکی چیزی نیست که هر کسی بتواند به آسانی دست از آن بشوید و از شنیدن آقای دکتر بدش بیاید برای همین اگر به کسی …